Firma Henrik Jonsson

Hinders Hindric Jonsson f1876_030

Hinders Henrik Jonsson 1876

Henrik Jonssons fabrik i Backbyn. Bild: Skinnarebygd 1995

Hinders Henrik Jonsson 1876-1952 började som lärling i Råda i Värmland, samt på Lindstrands skor. Han jobbade även en tid på Eliassons garveri.

1905 strtade han egen verksamhet på postgatan i Malung.
1913 byggde han ett eget hus vid nuvarande grönlandsvägen. Huset kom att fungera både som bostadshus, skoaffär och skofabrik
(Huset är numera rivet. ICA står idag på platsen)

1916 Köptes Jonas Hedéns stora hus i backbyn (Se fotot till vänster). Hit flyttade nu Henrik med hela maskinparken och förlade tillverkningen hit

Firman hade ca 35 anställda och producerade ca 100 par skor om dagen. Under första världskriget fungerade B E Perssons som underleverantör åt Henrik

Under 1930-talet ökade konkurensen och billig import gjorde sig alltmer gällande. 1934 upphörde skotillverkningen och maskinerna såldes. Verksamheten fortsatte dock, nu med skinnkläder. Se länk nedan till “Henrik Jonnson Henjo”

Leave a Reply