Nor-Boot

Knekt Mats Olofsson f1931

Knekt Mats Olofsson f1931

Silhuett_foto_saknas

Ingvar Bondjers

Normark, Knekt Mats Olofsson och Ingvar Bondjers bildade bolaget Norboot i början av 1980-talet. Norboot köpte delar av maskinparken efter B E Perssons konkurs 1981 (Ingvar var son-son till Bondjers Erik som tidigare startat och drivit B E Perssons skofabrik) Företaget höll till i hantverkshuset. Man fick problem med leveranserna och verksamheten lades ner 1986

// Knekt Mats Olofsson Februari 2016

Fotografier & annat skannat material

Leave a Reply