Jers Anders Ersson f1874 (#003)

Jers Anders Ersson f1874_02

Jers Anders. Bild från Skinnarebygd 1983

Jers Anders Ersson f1874_01

Jers Anders. Bild från Malung ur en sockens historia del03

Jers Anders var en av de sista äkta Malungsskinnarna som gått den långa vägen från blötpojke till skinnarmäster. Gränder i Grue, Brandval och södra Odal i Norge, södra finnskoga & Nyskoga i Värmland

Jers Anders hade släkt som också jobbade med skinn:
Far: Karilass Erik Larsson f1837 #002
Bror: Jers Lars Eriksson f1871 #006
Sonen Erik Jers f1907 jobbade under många år som lärare på skinnskolan i Malung

För framtida material

Jers Anders Ersson född 1874

Erik Jers född 1907

Bandinspelning där Erik Jers berättar om sin far (Jers Anders Ersson född 1874) och farfar (Karilass Jers Erik “Skinnar Erik” Larsson född 1837). Intervju och inspelning Fall Jan Olof Ohlsson

Länkar

Leave a Reply