Jannes Haltniss Erik Ersson f1836 (#155)

Jannes Haltniss Erik Ersson f1836_01

Jannes Haltniss Erik Ersson f1836. Foto från 2009 Skinnarebygd

Erik flyttade 1893 till Folkärna där han jobbade som skinnare i begränsad skala

För framtida material

Länkar

Leave a Reply