Spännar Isak Halvarsson f1786 (#083)

Silhuett_foto_saknas

Spännar Isak Halvarsson f1786

Spännar Isak hade flera ättlingar som kom att arbeta med skinn
Sonen Spännar Halvar Isaksson f1823Barnbarns-barnen Spännar Petrus f1884 & Spännar Albert Jonsson f1888 var delaktiga i startandet och driften av firman “Jonsson & Hallsjö”

För framtida material

Länkar

Leave a Reply