Länsmans Erik Olsson f1866 (#170)

Länsmans Erik Olsson f1866

Länsmans Erik Olsson f1866
(Foto från Karin Björklund Jönsson)

Bilden från omkring 1915- 1920 återger en grupp sömmerskor vid sina trampsymaskiner på Eriks verkstad i Lillestrom. Längst till vänster syns Erik, och vid bordets kortända står, med klockkedja pä västen, sonen Rickard, född 1890. (Från “Malung ur en sockens historia” del3)

Kristiania/Oslo

Länsmans Olof Olsson (1858—1932) flyttade till Kristiania tillsammans med sin hustru. Han var utbildad tygskräddare men övergick så småningom till skinnsömnad. Han arbetade delvis tillsammans med sina bröder, men hade även egen verkstad i staden. På 1890-talet återvände han till Malung.
Brodern Länsmans Erik Olsson (1866—1944) arbetade en tid gemensamt med sina bröder, men startade sedan egen rörelse på Karl XII:s gate. Han flyttade vid sekelskiftet till Sörumsgate 7 i Lilleström och kom senare att övergå till sömnad av vindtygs- och vadmalsjackor. När verksamheten var som störst på 1900-talet, hade han 8 maskiner på verkstaden och 26 flickor anställda

För framtida material

Länkar

Leave a Reply