Erik Sundkvist (Lissjers Erik Jonsson) f1875 (#125)

Erik Sundkvist f1875

Erik Sundkvist (Lissjers Erik Jonsson) f1875

Erik Sundkvist f1875_02

Erik Sundkvist (Lissjers Erik Jonsson) f1875

Erik Sundkvist
Bild ur Malung ur en sockens historia

Från Östra Fors
Skinnagränd i Lima, transtrand, särna, Idre, Dalby Värmland, Drevsjö kapell & Engerdalen i Norge

Erik Sundkvist som egentligen hette Lissjers Erik Jonsson hade flera ättlingar som kom att arbeta med skinn
Viktor Sundkvist f1914 drev firman “Viktor Sundkvist Skinn”
Barnbarnen Erling, Lars & Birgitta drev/driver “Viktor Sundkvist Skinn”

För framtida material

Länkar

Leave a Reply