Hol Jonas “Sar Jonas” Nilsson f1872 (#136)

Hol Jonas Nilsson f1872

Hol Jonas “Sar Jonas” Nilsson f1872

Hol Jonas. Bild från Malung Ur en sockens historia

Från Vallerås
Skinnaregränd i Brandval & Grue socknar Norge, Ekshärad & Transtrand

Hol Jonas följde bl.a med Karilass Erik Larsson till Norge, Mosa Per till Skoga i Ekshärad och sin fasters man Björk Erik Larsson på skinnargränd till Ovansjö.
Hol Jonas följde även med Annika Olof Gabrielsson till hans skinnargränd i Transtrand

Länk till Karilass Erik Larsson f1837 #002
Länk till Björk Erik Larsson f1840 #137
Länk till Mosa Per Matsson f1831 #107
Länk till Annika Olof Gabrielsson #140

För framtida material

Länkar

Leave a Reply