Albackens skinnvaru AB

Ernst Boström f1883

Ernst Boström f1883

Karl Olof Nilsson f1918

Karl Olof Nilsson f1918

Leif Nilsson f1951

Leif Nilsson f1951

Albackens fabriksbyggnad vid älvstranden. Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Albackens fabriksbyggnad på Mobygärdet
Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Albackens skinn har sina rötter i Vitgarveriet (“Göllö-garveriet”)
1956 delades verksamheterna upp mellan garveri och konfektion. Båda verksamheterna fanns dock i samma fabrik. Konfektionsdelen på våning 3 och garveriet i dom 2 första våningarna.
Ernst Boström f1883 drev konfektionsdelen under namnet “Albackens skinnvaru AB”
1967 avvecklades garveriet, varpå endast konfektionssidan fanns kvar.

När Ernst avled 1961, så tog Karl Olof Nilsson f1918 över. När Karl Olof gick bort i en trafikolycka 1974 tog hans son Leif Nilsson f1951 över. 1977 stog dom nybyggda lokalerna på Torsgärdet klara.
Bolaget upphörde 1983

// Leif Nilsson 2015

Produktkataloger

« 1 of 2 »
« 1 of 2 »
« 1 of 2 »

Fotografier & annat skannat material

Garveriet från älvsidan
Foto från Leif Nilsson

 

Exportchefen Leif Norddal & Elsie Knuts
Foto från Leif Nilsson

 

 

Skräddar Albert Eriksson
Foto från Leif Nilsson

 

Gösta Fredriksson tillskärare på Albackens skinn. 
Foto från Caisa Larsson (Solveig Fredriksson)

Gösta drev tidigare firman “Fredjons” tillsammans med sina bröder

Karl-Olof Nilsson, Grop olof Eriksson, Rolf Hars & Ernst Boström
Foto från Leif Nilsson

 

Rolf Hars, Ernst Boström, Skräddar Albert Eriksson, Elsie Knuts. 3 pojkar till höger okända. Foto från Leif Nilsson

 

 

 

Lucia: Skräddar Albert, Leif Nilsson, Karl-Olof Nilsson, Elsa Nilsson, Kerstin Olofsson. Närmst till höger Ernst Boström
Foto från Leif Nilsson


Teodor Svensson sorterar pälsmocka på Albackens skinn. Foto Kurt Stigsson

 

 


Skinnlager på Albackens
Foto från Kurt Stigsson

 

 

    Tillskärning på Albackens.Fall Einar från Gärdås och Inga-Britt Birgersson
Foto från Kurt Stigsson

 

 

Tidningsartikel om skinnkläder och Albackens
Marit Moks som omnämns som designer i artikeln finns med i en film från 1963

 

 

 

 

 

 

 

Programblad Skinnarloppet 1959

 

Skinnarspelsprogram 1972

 

 

 

Albackens skylt syns i en sekvens i skinnfilmen från 1963. se ca 30 sekunder in i filmen

Albackens sysal 1949. Bilden från Johnny Martinsson

 

 

 

Leave a Reply