Hanco Skinnvaru AB

Sangsta Paul Jonsson

Sangsta Paul
Jonsson f1922

Hanco_Hol Lars Hansson f1920

Hol Lars Hansson f1920

Barbro Eriksson

Barbro Eriksson

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Hol Lars Hansson drev firman “Hanco” tillsammans med Sangsta Paul Jonsson på 1950-talet. Verksamheten bedrevs på gården “Erkasbol” i Gärdås. Efter en tid byggdes Hancos fabrik i Jägra dit verksamheten flyttades. På 1960-talet blev Hol Lars sjuk och blev ordinerad ett lugnare tempo av sina läkare. Han avslutade sitt engagemnag i Hanco Skinnvaru AB, och startade eget i hemmet tillsammans med frun Perjos Sigrid.
Namnet på den nya firman blev “H L Hanson

// Hol Mona Jonsson – Dicander April 2015

Hol Lars Hansson arbetade dessutom många år som lärare på skinnskolan

Efter Hanco startade Sangsta Paul egen firma P Jonsson

Fotografier & annat skannat material

Bilderna från Hanco/ Lars Hansons skinnklädestillverkning Oktober 1957
Fotografierna tagna av NWT:s fotograf Rune Ohlen. Digitaliserade av Alf Ohlen

Mosa Johannes

 

Irma Hedgren

 

Olle Isak, Sigrid & Lars Hansson

Leave a Reply