Henjo AB

Hinders Hindric Jonsson f1876_030

Hinders Hindric Jonsson f1876

Bild från Malungs Skinnhantverk under 1900-talet Eric Jers 1993

Hinders Henrik Jonsson 1876-1952 började som lärling i Råda i Värmland, samt på Lindstrands skor. Han jobbade även en tid på Eliassons garveri.

1905 startade han egen skotillverkning på postgatan i Malung.
Henrik Jonsson tog över Anders Eliassons skotillverkning

1913 byggde han ett eget hus vid nuvarande grönlandsvägen. Huset kom att fungera både som bostadshus, skoaffär och skofabrik
(Huset är numera rivet. ICA står idag på platsen)

1916 Köptes Jonas Hedéns stora hus i backbyn (Se fotot till vänster). Hit flyttade nu Henrik med hela maskinparken och förlade tillverkningen hit

Under 1930-talet ökade konkurensen och billig import gjorde sig alltmer gällande. 1934 upphörde skotillverkningen och maskinerna såldes. Verksamheten fortsatte dock, nu med tillverkning av skinnkläder

Firman marknadsförde sig med namnet “Henjo”

Fotografier & annat skannat material

 

 

 

 

 

Skinnarebygd 1949

Leave a Reply