Nordisk skinnindustri (Jonsson & Co)

Sangsta Paul Jonsson f1922

Sangsta Paul Jonsson född 1922 (Bild DN 1965 1April)

Isak Erik Persson f1917

Isak Erik Persson född 1917 (Bild från Isak Per Erik Persson)

Hol Lars Hansson f1920

Hol Lars Hansson född 1920 (Bild från Mona Jonsson Dicander)

Genom Länsstyrelsen Dalarnas arkiv och gamla bolagshandlingar framgår det att denna firma registrerades av 3 personer:

  • Sangsta Paul Jonsson född 1922
  • Isak Erik Persson född 1917
  • Hol Lars Hansson född 1920

Firman registrerades 1953 och avregistredes 1973

Sangsta Paul drev dessutom både Hanco och firma P.Jonsson

Hol Lars var också delägare i Hanco och drev sin egna firma H.L Hansson skinnkonfektion. Lars var dessutom mångårig lärare på skinnskolan i Malung

Produktkataloger

Bolagshandlingar

Länkar

Leave a Reply