Karilass Erik Larsson f1837 (#002)

Karilass Erik Larsson f1837

Skinnarebygd 1989

Tre välkända malungsskinnare i Norge: Karilass Erik Larsson (1837-1915) med sönerna Anders och Erik, vilka fick gårdsnamnet Jers efter modern, Pä bilden också dottern Karin samt hustrun i andra giftet Oleane (1854-1932) med dottern Emma i knät.

Bilden av ovanstående familjegrupp togs av fotograf Flodquist i Kristiania är 1892

“Skinnar-Erik” Hade skinnargräns i Brandval i Norge

Karilass Erik var skinnargubbe och i sitt lag hade han sina söner Lars, Anders och Erik, en tid också brorsönerna Erik och Olof. Nirs Erik Halfvarsson (Nordin) (1869-1952), S. Mon, tillhörde skinnarlaget 1883-1884 och mot slutet av 1880 även Hol (Sar) Jonas Nilsson (1872-1950) från Vallerås. Av sönerna till Karilass Erik blev Anders en mångfrestande skinnare och Erik mest känd som tillverkare av skinnutrustningen ät polarforskaren Roald Amundsen.

 

Karilass Erik hade släkt som också jobbade med skinn:
Sonen Jers Lars Eriksson f1871 #006
Sonen Jers Anders Ersson f1874 #003
Sonen Jers Karilass Erik Ersson f1877 #234

Sonsonen Erik Jers f1907 jobbade under många år som lärare på skinnskolan i Malung

För framtida material

Karilass Jers Erik “Skinnar Erik” Larsson född 1837

Erik Jers född 1907

Bandinspelning där Erik Jers berättar om sin far (Jers Anders Ersson född 1874) och farfar (Karilass Jers Erik “Skinnar Erik” Larsson född 1837). Intervju och inspelning Fall Jan Olof Ohlsson

Länkar

Leave a Reply