Spännar Erik Halvarsson (Hellgren) f1860 (#169)

Spännar Erik Hellgren f1860

Spännar Erik Halvarsson (Hellgren) f1860

Spännar Erik Halvarsson (Hellgren)_03

Spännar Erik med familjen: Hustrun Börs Ingeborg Jonsdotter med barnen Erik Paul 1885, Anna Elisabet 1890, Hildur Sofia Hellgren 1892

Spännar Erik med hustrun Börs Ingeborg

Från Norra Mon
Sydde åt Norska garvare i Kristiania/Oslo

Bland andra som vid samma tidpunkt som Länsmans-pojkarna utflyttade till Kristiania var Spännar-pojkarna, Spännar Olof Halvarsson (1857- död i Norge) och Spännar Erik Halvarsson (Hel/gren) (1860-1935) från Norra Mon samt deras syster Anna Halvarsson (1864-1943). De var syskon med Spännar Jonas Halvarsson i Norra Mon. Till en början sydde de hos Länsmans-pojkarna och Spännar Olof övergick till annan verksamhet. De utflyttade år 1882.

Hellgren, (namnet tog han i Kristiania), hyrde egen verkstad på Motzfeldts gate 20, men bytte senare lokaler vid flera tillfällen. Flyttade till sist till Lilleström där han blev kvar till sin död. Sonen Paul (1886—1940), född i Malung, övertog verksamheten under firmanamnet E.P.Hellgren, Laerbekledn. fabr. Elvegata 4. Efter Pauls död övertogs rörelsen av hans son Alexander (1910—1949), och fram till 1958 av hans hustru Hjördis Hellgren varefter den nedlades.


Länk till brodern Spännar Olof Halvarsson f1857 #242
Länk till Länsmans Jonas Olsson f1851 #172
Länk till Länsmans Lisskari Olof “Herr Jag-Ola” Jonsson f1875 #218
Länk till Länsmans “Herr-Jag-Erik” Erik Olsson f1877 #240
Länk till Länsmans Olof Olsson f1858 #241

För framtida material

Länkar

Leave a Reply