Länsmans Jonas “Herr-Jag” Olsson f1851 (#172)

Länsmans Jonas Olsson f1851

Länsmans Jonas Olsson f1851

Från Norra Mon
Sydde åt Norska garvare i Oslo, Var även i Väse Värmland

 

Jobbade i Kristiania tillsammans med sina bröder
Länsmans Jonas Olsson (1851—1926), tog så småningom även familjen till Kristiania, vilken hjälpte till med verksamheten. Länsmans Jonas, eller ‘Herr Jag’ som han kallades, var även han utbildad tygskräddare men övergick efter hand alltmer till skinn. Han ordnade med arbete åt många malungsbor, eftersom han hade goda kontakter med de norska garvarna och de etablerade affärsmännen från Malung.
“Herr Jag” var en intressant och färgstark personlighet, rikt begåvad i många avseenden, samt hade stor yrkeskunskap. Ett profetiskt utseende och god talförmåga gjorde honom till ledare i olika sammanhang. Under sin första tid i Kristiania arbetade han tillsammans med sina bröder på Steensrupsgate 3, men hade sedan egen verkstad där många malungsbor arbetat åt honom.
Trots ett oregelbundet levnadssätt hade “Herr Jag” alltid kontakt med bibeln och vid ett tillfälle t.o.m. vikarierat som “utläsare” vid begravning. Han var en orolig människa som flackat runt om i bygderna både i Sverige och Norge och bytte ofta verkstadslokal i Kristiania. Flyttade framförallt under sin första tid i Norge ofta mellan Kristiania och Malung. Under sina sista år slog han sig ned i sitt gamla hem i Norra Mon, där han avled.

 

Jonas söner var också verksamma inom skinnhanteringen i Kristiania
Länk till sonen Länsmans Lisskari Olof Jonsson “Herr Jag-Ola” f1875 #218
Länk till sonen Länsmans “Herr-Jag-Erik” Erik Olsson f1877 #240
Länk till brodern Länsmans Erik Olsson f1866 #170
Länk till brodern Länsmans Olof Olsson f1858 #241

För framtida material

Länkar

Leave a Reply