Glaceläderfabriken AB Kävlinge

Hans Möller f1861

Hans Möller f1861

Frans Möller f1897

Frans Möller f1897

Väldiga mängder skinn har kommit till Malung i paket med denna logotype

Fabriksbyggnaderna. Bild från jubileumsskrift 1948

Fabriksbyggnaderna från ovan. Flygfoto från jubileumsskrift 1948

A/B Glacéläderfabriken (förut Malmö Handsk- & Glacéläderfabriks A/B) anmäldes till bolagsregistret i Malmö den 11/5 1898, och driften igångsattes den 1/7 samma år. Företaget startades av Hans J. W. Möller f1861

Hans Möller hade som ung man flyttat över från Danmark och började gemensamt med sin fader fabrik för oljekläder i Malmö. Denna övertog han snart och den utvidgades sedan att omfatta mösstillverkning och handskfabrikation.
Garveriet förlades till Kävlinge, enär Kävlingeåns vatten ansågs särskilt lämpat för glacéskinnsgarvning. Byggnaden påbörjades på våren 1898 och fabriken stod färdig på hösten samma år.

1925 övertog Hans Möllers son Frans Möller rollen som VD
tillverkningen kunde successivt ökas och utgjorde 1946 ca 36000 skinn per vecka

Namnet glacéläder kommer från en speciell garvningsmetod med alun, ägg och vetemjöl för att göra hudarna riktigt mjuka.
Företaget hade som mest omkring 400 anställda. Det lades ned 1989

Fotografier & annat skannat material

Från garveriet i Kävlinge under storstrejken 1909.
På bilden är det företagsledningen som fick rycka ut och jobba

 

 

Ett av råvarumagasinen

 

 

Interiörbild garveriet

 

Slipavdelningen

 

Interiörbild garveriet

 

Kalkhuset

 

Ullmagasinet

 

Glaceläderfabrikens driftvärn

 

 

         

Fabrikens eget fotbollslag 1948

 

 

Färdiglagret fullt med skinn

 

 

Lastning/ lossning vid järnvägsspår på industriområdet

 

 

 

Jubileumsbok 1948

« 1 of 3 »

 

Malungs skinnaktiebolag, Malung

Länk till en egen sida om Malungslagret

 

Hälsingborgs Pälsberederi i Raus Helsingborg

 

 

Kristiansand skinngarveri i Norge

 

Fabriken i Mossby Norge

Öl-krus med reklam från Frans Möllers tid. Foto Jonas Möller

 

Reklamskylt från Malungslagret

Skannad på Jannesgården

Foto Hans Öjes 2013

Fabriksbyggnaderna finns kvar än idag (2013), men där är nu industrihotell och kontor för ett antal småföretag

 

 

Den klassiska logotypen finns fortfarande kvar på fabrikens skorsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply