Glaceläderfabriken AB. Malungslagret

Glacéläder Malung Brus Johan Olsson

Brus Johan Olsson f1903

Börs Robert Eriksson f1917

Gösta Spännar f1920

Skylten som förr satt utanför lagret
Glacéläders Malungslager på Dammgatan. Foto Hans Öjes

Glacéläders Malungslager 1948.
Bild ur jubileumsbok från 1948

Omsättningen var så stor att Glacéläderfabriken upprättade ett lager i Malung för direktförsäljning till skinnfirmorna.
 
Lagret var i uthuset på Damgatan 39. Verksamheten förestods av Börs Robert Eriksson och flyttades så senare till Magasinsgatan 3 där det i dag bedrivs ett framgångsrikt gym

Verksamheten upphör

I början av 1980-talet hade omsättningen dock sjunkit så pass mycket att lönsamheten var för låg. Man försökte en tid till med höjda priser (Se nedan i brev från Augusti 1982)

Efter en kort tid, redan i december samma år tas det definitiva beslutet att stänga Kävlingelagret

Fastigheten i nutid

Glacéläders Malungslager på Dammgatan. Foto Hans Öjes

Glacéläders Malungslager på Dammgatan. Foto Hans Öjes

Leave a Reply