Gustols, Malungs skinnvaruberedning

59 Sigvard Gustavsson Gustols AB

Pä Sigvard 
Gustavsson f1908

Pä George Gustafsson f1911

Pä George Gustafsson f1911

Silhuett_foto_saknas

Pä Ivar Gustafsson f1913

Silhuett_foto_saknas

Knut Albert Olsson f1891

När fabriksbyggnaden uppfördes ca 1946 fick man ej bygglov med mindre än att man fick montera fönstren på ett sådan sätt att huset ej gick att förväxlas med ett bostadshus. Fönstren blev därför monterade på fel ledd.

Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Sigvard Gustavsson startade 1937 firman “Malungs skinnvaruberedning” tillsammans med sina bröder Ivar & George Gustafsson. 
Efter en tid kom svågern Knut Albert Olsson med i rörelsen, 
Under 1950-talet började man marknadsföra sig under namnet “Gustols” (“Gust” från Gustafsson och “Ols” från Olsson).

I slutet av 50-talet gick Albert i pension och bröderna Gustafsson drev bolaget vidare själva

Senare ombildades firman till aktiebolag “Gustols AB” 
Gustols hade ca 20 anställda på fabriken och 20 hemsömmare inklusive en syfabrik i Stöllet. Firman upphörde kring 1984-85

Lokalerna uthyrdes därefter en tid till Albackens skinn

// Lars Göran Gustafsson Januari 2015

Albert Olssons son Knut Torsten Albertsson f1932 arbetade en tid på Gustols. Han startade sedan firman “Torsten Albertsson skinnvaror AB” 

Malungs kommun köpte så småningom fabriken. Den fungerade som föreningslokal ett antal år, och revs nyligen

// Hans Öjes April 2018

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Pä Georg Gustavsson inne på Gustols. När fabriksbyggnaden uppfördes ca 1946 fick man ej bygglov med mindre än att man fick montera fönstren
på ett sådan sätt att huset ej gick att förväxlas med ett bostadshus. Fönstren blev därför monterade på fel ledd.
Foto: Rune Ohlén

Fabriksbyggnaden Februari 2015
Foto: Hans Öjes

   

 

 

 

 

  

  

 

   

 

   

 

 

Hängaren fotograferad på Loppisen i det gamla Anders Eliassons garveri
Foto Hans Öjes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *