Gustols, Malungs skinnvaruberedning

Pä Sigvard Gustafsson f1908

Pä Sigvard Gustavsson f1908. Bild från Lars Christenson

Pä Georg Gustafsson f1911

Pä George Gustafsson f1911. Bild från Lars Christenson

Pä Ivar Gustafsson f1913

Pä Ivar Gustafsson f1913. Bild från Lars Christenson

Knut Albert Olsson f1891_2

Knut Albert Olsson f1891. Bild från Lars Christenson

När fabriksbyggnaden uppfördes ca 1946 fick man ej bygglov med mindre än att man fick montera fönstren på ett sådan sätt att huset ej gick att förväxlas med ett bostadshus. Fönstren blev därför monterade på fel ledd.

Bild från Malungs Skinnhantverk 
under 1900-talet Eric Jers 1993

Grundarna till Gustols var anställda på Albackens skinn under den stora skinnstrejken 1937-38 och blev p.g.a sitt engagemang i strejkandet utan jobb.
Bröderna Sigvard, Ivar & George Gustafsson startade 1937 firman “Malungs skinnvaruberedning”.  Efter en tid kom svågern Knut Albert Olsson med i rörelsen.

Under 1950-talet började man marknadsföra sig under namnet “Gustols” (“Gust” från Gustafsson och “Ols” från Olsson).

I slutet av 50-talet gick Albert i pension och bröderna Gustafsson drev bolaget vidare självaSenare ombildades firman till aktiebolag “Gustols AB” 
Gustols hade ca 20 anställda på fabriken och 20 hemsömmare inklusive en syfabrik i Stöllet. Firman upphörde kring 1984-85

Lokalerna uthyrdes därefter en tid till Albackens skinn

// Lars Göran Gustafsson Januari 2015

Albert Olssons son Knut Torsten Albertsson f1932 arbetade en tid på Gustols. Han startade sedan firman “Torsten Albertsson skinnvaror AB” 
Malungs kommun köpte så småningom fabriken. Den fungerade som föreningslokal ett antal år, och revs nyligen

// Hans Öjes April 2018

Personal i arbete på fabriken. Bilden skannad hos Torsten Albertsson

Personal i arbete på fabriken. Bilden skannad hos Torsten Albertsson

Utanför Gustols. Västerdalälven översvämmad 1959. Bilden skannad hos Torsten Albertsson

Pä Ivar Gustafsson. Bild från Lars Christenson

Produktkataloger

Fotografier & annat skannat material

Luciafirande Gustols. Bilden skannad hos Torsten Albertsson 

 

Luciafirande Gustols. Bilden skannad hos Torsten Albertsson

 

Pä Georg Gustavsson inne på Gustols. När fabriksbyggnaden uppfördes ca 1946 fick man ej bygglov med mindre än att man fick montera fönstren
på ett sådan sätt att huset ej gick att förväxlas med ett bostadshus. Fönstren blev därför monterade på fel ledd.
Foto: Rune Ohlén

Fabriksbyggnaden Februari 2015
Foto: Hans Öjes

   

 

 

 

 

  

  

 

   

 

   

 

 

Hängaren fotograferad på Loppisen i det gamla Anders Eliassons garveri
Foto Hans Öjes

 

Leave a Reply