Tomt Karl Johan Persson f1879 (#158)

Tomt Karl Johan Persson f1879

Tomt Karl Johan Persson f1879

Skinnargränd i Ekshärad

Tomt Karl Johan startade drev AB K J Persson “Kåji” förts som skofabrik… och senare som skinnfabrik med handskar och plagg

Tomt Karl Johan hade flera släktingar som arbetade med skinn:
Fadern Knuts Tomt Per Persson f1838 #157
Farbror Knuts Tomt Erik Persson f1825 #156
Barnen Tomt Sven f1915 och Tomt Ingrid f1919 drev AB K J Persson “Kåji”
Systersonen Sangsta Paul Jonsson f1922 drev företaget “Hanco”

 

För framtida material

Länkar

Leave a Reply