Knut-Emilgarveriet (Knut Emil Eriksson)

Knut Emil Eriksson f1884

Knut Emil Eriksson född1884. Bilden från barnbarns-barnet Maria Haltorp

Silhuett_foto_saknas

Brus Olof Bengtsson

Knut-Emilgarveriet i Hole. Bild ur Jofa jubileumsbok från 1941

Knut Emil Erikssons fastighet på Albacken där han bl.a hade garveri en tid. Under senare år har firma Skinnars AB hyrt dessa lokaler för sin verksamhet tills de upphörde med tillverkningen på 1980-talet. Foto Erik Jers 1990

Brus Olof Bengtsson och Knut Emil Eriksson byggde 1910 upp garverilokaler i Hole. Verksamheten fortgick som nämnts till 1925 då garveriet brann ned till grunden. Firmabeteckningen var Emil Eriksson & Co. . Efter branden upphörde kompanjonskapet.
Efter en kort tid byggde Knut Emil upp ett nytt stort garveri på samma tomt där det första brunnit ned. Knut Emil bedrev även skinnvaruförsäljning (Länk till skinnfirman) Försäljningen blev dock inte som väntat, utan efter en kort tid fick Knut Emil lägga ned verksamheten. En tid stod det s.k. Emilshus öde tills det senare uthyrdes som danslokal. Lokalen övertogs 1933 av Niss Oskar Jonsson.

Utdrag ur bolagsregistret 1926. “Knut Emil Eriksson från Albacken, Malungs socken, ämnar därstädes samt i Hole by nämnda socken, adress Malung idka garverirörelse och skinnvaruaffär under firma Emil Eriksson”

Firmatecknare var Emil själv

Bild från Länsstyrelsen i Dalarnas arkivtjänst

Kvitto från 1917.

Knut Emils svärfar (Karolinas pappa) Kalla/Torsper Mats Persson köper skinn av Emil Eriksson & Co

Skanning från Maria Haltorp

Leave a Reply