KJ Persson

Tomt Karl Johan Persson f1879

Tomt Karl-Johan Persson f1879

Firma KJ Perssons fabrik i Grimsmyrheden. Foto från Skinnarebygd 1995

Firman startades av Tomt Karl-Johan Persson f1879. Tomt Johan började som vandrande skinnare som blötpojke i ett skinnarlag.
1918 började Johan med egen skotillverkning i hemmet och anställde arbetare.

1923-24 byggdes den nya fabriken vilket skapade förutsätttnngar för ökad verksamhet. Han hade nu 8 personer anställda

(Johan tillverkade skodonen till Spetsbergsexpeditionen 1932-33 och fick diplom för detta). Skotillverkningen upphörde i mitten av 30-talet och maskinparken såldes. Firman levde dock vidare, nu med tillverkning av hanskar och så småningom skinnkläder.

Leave a Reply